Aktualności

Uwaga!
od 29 października SKwP O/T Nowy Sącz ,we współpracy z Krakowską Szkołą Biznesu,
rozpoczyna studia podyplomowe na kierunku "Rachunkowość i finanse dla zaawansowanych"
Zajęcia będą odbywały się co dwa tygodnie, w piątki popołudniami od godz. 16:00 i soboty od 9:00.
Szczegółowy program w zakładce studia podyplomowe.
Więcej informacji pod numerem tel. 18 444-36-47 

 

„AKCJA BILANS 2016"

MIEJSCE SZKOLENIA: Nowy Sącz Restauracja „Panorama" ul. Romanowskiego 6
ODPŁATNOŚĆ:
  • 900 zł od jednego uczestnika w tym:

Zeszyt Specjalny wydawnictwa Rachunkowość „Zamknięcie roku 2016", 4 dni wykładów, przerwy kawowe i obiadowe, materiały szkoleniowe opracowane przez wykładowców

  • 780 zł od jednego uczestnika - bez „Zamknięcia roku 2016"

TERMINY SZKOLENIA:
24-11-2016 godz. 9:30     Podatek dochodowy od osób fizycznych
28-11-2016 godz. 9:30     Rachunkowość
16-12-2016 godz. 9:30     Podatek VAT
11-01-2017 godz. 9:30     Podatek dochodowy od osób prawnych

Zgłoszenia prosimy przesyłać na  karcie zgłoszeń na adres e-mail Stowarzyszenia biuro@nowysacz.skwp.pl lub fax-em 018/444-36-49 w nieprzekraczalnym terminie

 do 14 października 2016r.

ZAPRASZAMY !


 

UWAGA!

OGŁASZAMY NABÓR NA KOLEJNĄ EDYCJĘ STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

"RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE"

NOWE KIERUNKI!

1. "KADRY I PŁACE"

2. "RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI"

SZCZEGÓŁY W ZAKŁADCE "STUDIA PODYPLOMOWE"


OGŁASZAMY NABÓR NA 24-GODZINNE SZKOLENIE

"NALICZANIE WYNAGRODZEŃ DLA POCZĄTKUJĄCYCH"

POBIERZ HARMONOGRAM SZKOLENIA

KARTA ZGŁOSZEŃ

 


OGŁASZAMY NABÓR NA 60 GODZINNY KURS

"Podatki i rozliczenia z budżetem"

Pobierz harmonogram kursu

Karta zgłoszeń